develop your own website


Struktura Organizacyjna 

Kadencja 2020-2025

Mobirise

Struktura organizacji

Zarząd Stowarzyszenia to osoby których energia i samodyscyplina pozwoliła na podjęcie formalnych kroków zmierzających do założenia organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Alina Dybaś - Grabowska Prezes Zarządu
Zuzanna Sprycha - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sućko - Członek Zarządu
Iwona Masłowska - Członek Zarządu
Anna Ptak - Członek Zarządu 

Pełnomocnicy:

Anita Wiedermann
Łukasz Mikosz

Mobirise

Oragny wspierające

Komisja Rewizyjna 

Pilnuje, by wszelkie działania TOO były zgodne z przepisami oraz sprawdza czy faktyczne działania Zarządu są odzwierciedleniem ustnych deklaracji. 

Sąd Koleżeński 

To nadzór nad moralną stroną postępowania każdego członka organizacji. Ponieważ w każdej chwili szczególnie w czasach wszechpanujących Social Media łatwo o przekroczenie ustalonych norm i zachowań. 

Grupy robocze

To nasze departamenty - wyodrębnieni liderzy poszczególnych grup to odpowiednik kierowników 

Istotne treści

Zapisują uwagi członków poszczególnych grup.
Tworzą listy potrzeb i bieżacych "gorących" tematów

Integrujemy

Podstawą tworzenia stowarzyszenia była między innymi taka refleksja, że cały czas brak jest prawdziwego miejsca integracji dla podmiotów małych i średnich. Dla liderów regionów.

Mobirise

Wyróżnieni liderzy 

Jesteśmy otwarci na ludzi o otwartych głowach, którzy mają wewnętrzną potrzebę działania nie tylko dla siebie ale też widzą konieczność wsparcie innych ludzi. 

Wspieramy

Staramy się by cała społeczność skupiona w bardzo szeroko pojętej turystyce mogła odnależć wśród nas konkretnych ludzi z których działaniami, problemami i potrzebami mogłaby się identyfikować.