Mobirise
Transport to istotna część realizacji usług turystycznych.Pakiet produktu turystycznego bez logistyki transportowej nie istnieje. Wiele przepisów dotyczących branży transportowej ma wpływ na przygotowanie programu podróży, jego cenę oraz realizację. Dlatego tez tak ważnym jest propagowanie wiedzy dotyczącej transportu wśród organizatorów turystyki , a także pilotów, rezydentów. W efekcie właściwego scalenia różnych elementów pakietu wzrasta jakość oferowanych usług i zadowolenie klienta. W dzisiejszych realiach ważnych jest, aby wspólnie wypracować , jak najkorzystniejsze rozwiązania dla całej branży . Polscy przewoźnicy są liderami w w Europie w realizacji przewozów pasażerskich ze względu na posiadany tabor, doświadczenie, odpowiednią kadrę . Dziś ta pozycja jest zagrożona w związku z sytuacją epidemiologiczną, ale także zagrożeniem wprowadzeniem pakietu mobilności. W przewozach lotniczych nie tylko zawieszenie lotów, zmiany siatek połączeń , ale również ograniczenie zajętości foteli to problem dla wielu organizatorów turystyki. Cena przewozów transportem lotniczym będzie miała wpływ na cenę końcową pakietów, a to przełoży się na ograniczenie popytu wśród klientów.

Wymiana poglądów i omawianie bieżących wydarzeń odbywa się na forum
TOO TRANSPORT LĄDOWY LOTNICZY I MORSKI na Facebooku.