bootstrap templates

Z dbałości o bezpieczeństwo

Dostępne na urządzenia mobilne

Uważaj na siebie 


POLITYKA PRYWATNOŚCI TURYSTYCZNEJ ORAGNIZACJI OTWARTEJ

Właścicielem i Administratorem informacji opublikowanych oraz przetwarzanych na stronie www.toostowarzyszenie.org jest Turustyczna Organizacja Otwarta z siedzibą w Warszawie,
ul. Instalatorów 5 lok U3, 02-237 Warszawa, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000850798,
posługująca się nr NIP 5223186926, REGON 386592493, zwana dalej TOO.
 
Witryna www.toostowarzyszenie.org nie zbiera automatycznie i nie przetwarza żadnych informacji dotyczących osób ją odwiedzających.
 
Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na stronie www.toostowarzyszenie.org lub drogą mailową na dowolny adres gdzie e-mail przyjmuje strukturę […]@toostowarzysznie.org, lub w inny sposób drogą elektroniczną lub analogową, administratorem danych osobowych jest Turystyczna Organizacja Otwarta z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 5 lok U3, 02-237 Warszawa, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000850798, posługująca się nr NIP 5223186926, REGON 386592493KRS.
 
W opisanych wyżej sytuacjach przyjmuje się, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio i dobrowolnie od Użytkownika.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jako, że jest ono „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”, tj. m.in. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej lub rozmów telefonicznych w celach związanych z wykonywaniem działalności przez administratora.

Zapewniamy, że dane osobowe, w tym w szczególności adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu w ramach rozwiązania przekazanych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony lub adresów e-mail w domenie […]@toostowarzyszenie.org próśb lub wniosków.
 
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia działalności przez Turystyczną Organizację Otwartą lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 
Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze
(w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom
zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych).
 
Uprzejmie informujemy o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 
Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Turystyczną Organizację Otwartą) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: office@toostowarzyszenie.org
lub pocztą tradycyjną: Turystyczna Organizacja Otwarta, ul. Instalatorów 5 lok U3, 02-237 Warszawa. Są to jednocześnie dane kontaktowe do administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora danych w Turystycznej Organizacji Otwartej.