free web builder


PILOCI, PRZEWODNICY, REZYDENCI

Przynależność do TOO nie wiąże się ze składkami. Żadne działanie nie jest obowiązkowe a członkostwo nie wiąże się z obowiązkowymi działaniami (Stowarzyszenie TOO jest na etapie początkowym działania - rejestracja marzec 2020)

Wielowymiarowość zadań
Twórczy pomysł i szybka reakcja
Docelowe kierunki i nowe wyzwania
Cel do osiągnięcia