css templates

Przekaż nam 1% twojego podatku 

W załączeniu info jak poprawnie wypełnić PIT

oraz PIT OP dla emerytów i rencistów których rozliczył ZUS (PIT-OP) oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść do US, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.

Uwaga:

Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1%.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:
Numer KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy 1%: TOO STOWARZYSZENIE
Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę" : x


Pominięcie przez darczyńcę pola "Cel szczegółowy 1%" i nie "wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych" skutkuje tym że nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto i jaką kwotę przekazał na nasz nr KRS.